MBT bistår privatpersoner, eiendomsutviklere samt tømrer- og byggmesterbedrifter til å utarbeide et godt tegningsgrunnlag for byggeprosjekter.

Tjenester Marberg Bygg- og Tegneservice leverer:

  • Skisse/forprosjekttegninger
  • Byggesakstegninger
  • Arbeidstegninger
  • Visualisering av tenkte prosjekter
  • Solstudier
  • Energiberegninger
  • BIMx
  • Tegning og 3D-modeller av eksisterende bygg
  • Byggsøk

MBT bruker avanserte 3D-verktøyer for å lage byggetegninger av høy kvalitet. Med utdanning innen byggeteknikk og BIM (bygningsinformasjonsmodellering), samt mesterbrev og 13 års erfaring som tømrer, vet jeg hva som kreves for å produsere tegninger som tilfredsstiller de ulike brukeres krav.