Alt basert på 3Dbolig fasad 2

Et godt tegningsgrunnlag er kanskje den viktigste faktoren i planleggingen av et byggeprosjekt. Alle tegninger som leveres av MBT er høstet ut fra en 3D-modell av bygget. Dette kvalitetssikrer tegningene for avvik seg i mellom og hensyntar høyder og kollisjoner.

Med gode og riktige tegninger sparer man tid på arbeidsplassen og man unngår i stor grad byggefeil og «nødløsninger». Dette betyr at både tid og penger spares og at kvaliteten for utførelsen økes.

 

 

Test4 3D-modellen gir kunden en mulighet for å se byggeprosjektet på realistisk vis og er til stor hjelp når det kommer til utforming og materialvalg. Ved bruk av 3D-modell finnes det nesten ikke grenser for hva slags informasjon man kan hente ut. Ulike visningsprofiler gjør det effektivt og enkelt å videreutvikle modellen fra først å hente ut skissetegninger, for så byggesakstegninger og til slutt arbeidstegninger. Det er også enkelt å hente ut for eksempel mengder for kalkulasjon og dør- og vindusskjema.

3D-modellen skaper også et grunnlag for visualisering av prosjektet. Dette kan leveres fra helt i enkleste form til fotorealistiske bilder for salgsprospekter.

 

 

BIMx

MBT er også bruker av BIMx. Dette er et visningsprogram til bygningsmodellen som kunden selv kan bruke for bevege seg rundt i bygget for å bli kjent. Dette gjøres ved installasjon av en Applikasjon for nettbrett eller PC/Mac.